Grupa DIREX to sześć spółek i 30 lat doświadczenia w międzynarodowym transporcie drogowym oraz budownictwie.


Direx Kruszywa Sp. z o.o. jako następca prawny spółki Direx Ireneusz i Dorota Prudzyńscy Sp.j. istnieje od 1989 roku. Do roku 2008 Direx Sp.j była przedsiębiorstwem zapewniającym zaplecze infrastrukturalne dla działalności operacyjnej Grupy DIREX. Wieloletnia działalność przedsiębiorcza właścicieli Grupy pomogła dostrzec potencjał w bardzo szybko rozwijającej się branży budowlanej. Od 2008 roku lat zakres jej funkcjonowania został poszerzony o wydobycie, produkcja i sprzedaż kruszyw naturalnych. Rzetelne podejście do nowego przedsięwzięcia, najwyższej klasy technologia i maszyny, wykwalifikowana kadra pracownicza oraz zespolenie nowej gałęzi Grupy DIREX z doskonale działającym mechanizmem Grupy okazały się niepodważalnym sukcesem. Sukcesy, które spółka odniosła w ostatnich latach, jej stopniowy i zrównoważony rozwój pozwala przewidywać, iż kontynuacja działalności rozpoczętej w 2008 roku zaprocentuje bardzo dobrymi efektami. W 2022 roku nastąpiło przekształcenie spółki jawnej i od tej pory produkcja kruszyw w Grupie DIREX odbywa się w Direx Kruszywa Sp. z o.o..


Obecnie funkcjonujące Zakłady Górnicze Mosznica i Żabiny stanowią poważną bazę surowcową o najwyższej jakości, gwarantują stabilność ilościową na rynku i rozwinęły się do największych miejsc produkcji kruszyw naturalnych i łamanych w kwartale Olsztyn-Toruń, Gdańsk-Warszawa.Najwyższa Jakość


Z myślą o spełnianiu potrzeb i oczekiwań naszych Klientów, produkcję kruszyw i wydobycie żwiru prowadzimy w szczególnej dbałości o zapewnienie naszym wyrobom najwyższej jakości.


Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 produkcja kruszyw na kopalniach Mosznica i Żabiny objęta jest Zakładową Kontrolą Produkcji, co uprawnia Direx Kruszywa do oznaczania wyrobów budowlanych znakiem CE. Produkowane frakcje kruszyw w asortymencie 0/2mm; 2/8mm; 2/16mm; 8/16; 16/31,5; 0/31,5mm znajdują swoje zastosowanie do betonu; do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.


Sprawnie działający w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych naszych wyrobów zapewnia utrzymywanie stabilnej produkcji. W ramach kooperacji ze środowiskiem branżowym nadzoru jakościowego i usług laboratoryjnych współpracujemy z ośrodkami naukowymi i badawczymi: Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o. w Warszawie, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, BARG M.B. Sp. z o.o. w Gdańsku oraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie. Systemowe podejście do zagadnień jakościowych i rozwijania produktów pozwala zapewnić naszym Klientom stały dostęp do wysokiej jakości naszych kruszyw.


Europejska Jednostka Notyfikowana nr 2311 - Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu w Warszawie przeprowadziła inspekcję Zakładowej Kontroli Produkcji zakładów produkcyjnych Mosznica, Żabiny oraz kontynuuje nadzór, ocenę i ewaluację ZKP. Uzyskane certyfikaty ZKP nr nr 2311-CRP-272 i 2311-CRP-282 potwierdzają, że postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA norm: EN 12620:2002+A1:2008; EN 13242:2002+A1:2007; EN 13043:2002+AC:2004 (odpowiedniki krajowe PN-EN 12620+A1:2010; PN-EN 13242+A1:2010; PN-EN 13043:2004+AC:2004+Ap1:2010) w systemie 2+, są stosowane oraz, że zakładowa kontrola produkcji spełnia wszystkie wymagania określone powyżej.


W przypadku pozostałych frakcji kruszyw produkowanych na zakładach wg norm nieposiadających odpowiedników krajowych PN-EN, prowadzony nadzór ZKP odbywa się w warunkach oceny zgodności w systemie 4. Na indywidualne potrzeby wg zamówień naszych Klientów dodatkowo wykonujemy badania wg norm mających status wycofanych.Transport kruszyw i żwiru

Odległości drogowe do większych ośrodków miejskich przedstawiają się następująco: Nidzica-25km, Ostróda-34km, Olsztyn-56km, Warszawa-143km. Najlepszy dojazd drogowy do powyższych miast stanowi droga krajowa nr.7, międzynarodowy ciąg komunikacyjny E77 na trasie Warszawa-Gdańsk .

wiecej >>

Oferta


Produkty oferowane z kopalń Mosznica i Żabiny charakteryzują się szczególnie wysoką jakością,
zaś oddana kadra pracownicza dba o rzetelną i fachową obsługę klientów.

Zastosowanie w produkcji zapraw betonowych, stabilizacji gruntu oraz budowy nasypów drogowych, do produkcji kostki brukowej i wyrobów prefabrykowanych.


Kruszywo drobne 0,0-4,0 (sucho siane) Kruszywo drobne 0,0-2,0 (płukane)wiecej >>

KontaktSIEDZIBA GRUPY DIREX

Direx Kruszywa Sp. z o.o.
ul. Trakt Brzeski 152
05-070 Warszawa / Sulejówek

NIP 9521010359
REGON 012541376
KRS 0000984002

Nr konta: mBank
57 1140 1010 0000 5371 9800 1001

www.direx.plZakład Górniczy Mosznica

Brzeźno Mazurskie, gm. Dąbrówno
14-120 Dąbrówno
kruszywa@direx.pl

 

Zakład Górniczy Żabiny

Żabiny, gm.Rybno
13-220 Rybno
kruszywa@direx.plSkontaktuj się z nami