Grupa DIREX to sześć spółek i 30 lat doświadczenia w międzynarodowym transporcie drogowym oraz budownictwie.


Spółka Direx Ireneusz i Dorota Prudzyńscy Sp.j. istnieje od 1989 roku. Do roku 2008 Direx Spółka jawna była przedsiębiorstwem zapewniającym zaplecze infrastrukturalne dla działalności operacyjnej Grupy DIREX. Wieloletnia działalność przedsiębiorcza właścicieli Grupy pomogła dostrzec potencjał w bardzo szybko rozwijającej się branży budowlanej. Od 2008 roku lat zakres jej funkcjonowania został poszerzony o wydobycie, produkcja i sprzedaż kruszyw naturalnych. Rzetelne podejście do nowego przedsięwzięcia, najwyższej klasy technologia i maszyny, wykwalifikowana kadra pracownicza oraz zespolenie nowej gałęzi GRUPY DIREX z doskonale działającym mechanizmem GRUPY okazały się niepodważalnym sukcesem. Sukcesy, które spółka odniosła w ostatnich latach, jej stopniowy i zrównoważony rozwój pozwala przewidywać, iż kontynuacja działalności rozpoczętej w 2008 roku zaprocentuje bardzo dobrymi efektami.


Obecnie funkcjonujące Zakłady Górnicze Mosznica i Żabiny stanowią poważną bazę surowcową o najwyższej jakości, gwarantują stabilność ilościową na rynku i rozwinęły się do największych miejsc produkcji kruszyw naturalnych i łamanych w kwartale Olsztyn-Toruń, Gdańsk-Warszawa.Najwyższa Jakość


Z myślą o spełnianiu potrzeb i oczekiwań naszych Klientów, produkcję kruszyw i wydobycie żwiru prowadzimy w szczególnej dbałości o zapewnienie naszym wyrobom najwyższej jakości.


Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 produkcja kruszyw na kopalniach Mosznica i Żabiny objęta jest Zakładową Kontrolą Produkcji, co uprawnia Direx Kruszywa do oznaczania wyrobów budowlanych znakiem CE. Produkowane frakcje kruszyw w asortymencie 0/2mm; 2/8mm; 2/16mm; 8/16; 16/31,5; 0/31,5mm znajdują swoje zastosowanie do betonu; do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.


Sprawnie działający w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych naszych wyrobów zapewnia utrzymywanie stabilnej produkcji. W ramach kooperacji ze środowiskiem branżowym nadzoru jakościowego i usług laboratoryjnych współpracujemy z ośrodkami naukowymi i badawczymi: Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o. w Warszawie, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, BARG M.B. Sp. z o.o. w Gdańsku oraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie. Systemowe podejście do zagadnień jakościowych i rozwijania produktów pozwala zapewnić naszym Klientom stały dostęp do wysokiej jakości naszych kruszyw.


Europejska Jednostka Notyfikowana nr 2311 - Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu w Warszawie przeprowadziła inspekcję Zakładowej Kontroli Produkcji zakładów produkcyjnych Mosznica, Żabiny oraz kontynuuje nadzór, ocenę i ewaluację ZKP. Uzyskane certyfikaty ZKP nr nr 2311-CRP-272 i 2311-CRP-282 potwierdzają, że postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA norm: EN 12620:2002+A1:2008; EN 13242:2002+A1:2007; EN 13043:2002+AC:2004 (odpowiedniki krajowe PN-EN 12620+A1:2010; PN-EN 13242+A1:2010; PN-EN 13043:2004+AC:2004+Ap1:2010) w systemie 2+, są stosowane oraz, że zakładowa kontrola produkcji spełnia wszystkie wymagania określone powyżej.


W przypadku pozostałych frakcji kruszyw produkowanych na zakładach wg norm nieposiadających odpowiedników krajowych PN-EN, prowadzony nadzór ZKP odbywa się w warunkach oceny zgodności w systemie 4. Na indywidualne potrzeby wg zamówień naszych Klientów dodatkowo wykonujemy badania wg norm mających status wycofanych.Transport kruszyw i żwiru

Odległości drogowe do większych ośrodków miejskich przedstawiają się następująco: Nidzica-25km, Ostróda-34km, Olsztyn-56km, Warszawa-143km. Najlepszy dojazd drogowy do powyższych miast stanowi droga krajowa nr.7, międzynarodowy ciąg komunikacyjny E77 na trasie Warszawa-Gdańsk .

wiecej >>

Oferta


Produkty oferowane z kopalń Mosznica i Żabiny charakteryzują się szczególnie wysoką jakością,
zaś oddana kadra pracownicza dba o rzetelną i fachową obsługę klientów.

Zastosowanie w produkcji zapraw betonowych, stabilizacji gruntu oraz budowy nasypów drogowych, do produkcji kostki brukowej i wyrobów prefabrykowanych.


Kruszywo drobne 0,0-4,0 (sucho siane) Kruszywo drobne 0,0-2,0 (płukane)wiecej >>

KontaktSIEDZIBA GRUPY DIREX

Direx Ireneusz i Dorota Prudzyńscy Sp.jawna
ul. Trakt Brzeski 152
05-070 Warszawa / Sulejówek

tel. 0048 22 76 06 555
fax 0048 22 76 06 569

NIP 952.10.10.359
REGON 012541376
KRS 0000085445

Nr konta: BRE Bank
57 1140 1010 0000 5371 9800 1001

www.direx.plZakład Górniczy Mosznica

Brzeźno Mazurskie, gm. Dąbrówno
14-120 Dąbrówno
tel. 0048 603-172-312
kruszywa@direx.pl

 

Zakład Górniczy Żabiny

Żabiny, gm.Rybno
13-220 Rybno
tel. 0048 603-172-312
kruszywa@direx.pl